pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 ตำแหน่ง ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
26 มีนาคม 2564
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครงานปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง ของส่วนแผนงานและประมวลผล ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
10 มีนาคม 2564
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศขยายเวลารับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนิติกร)
10 มีนาคม 2564
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ
5 มีนาคม 2564
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งรองอธิบดีศูนย์เครือข่าย (Network Center) ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)
9 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนิติกร)
8 กุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครงานปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง ของส่วนมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
27 มกราคม 2564
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศเลื่อน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1ฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
29 ธันวาคม 2563
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรายชื่ิอผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ
29 ธันวาคม 2563
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 23 ธันวาคม 2563)
24 ธันวาคม 2563
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ (เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 23 ธันวาคม 2563)
24 ธันวาคม 2563
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 9 10 11
Skip to content