pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ส่วนแหล่งน้ำจืด กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ตั้งเเต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2567
9 เมษายน 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
2 เมษายน 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 เมษายน 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 2567
1 เมษายน 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25 มีนาคม 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 มีนาคม 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
19 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ส่วนตรวจมลพิษ 3 กองตรวจมลพิษ ตั้งแต่วันนี้ – 24 มีนาคม 2567
13 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขยายเวลา ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 มกราคม 2567
10 มกราคม 2567
เข้าชม ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 4 11
Skip to content