pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในรอบครึ่งปีแรก ของปี พ.ศ. 2567 (รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ)

รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ในรอบครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2567

1. อุตสาหกรรม 2567

2. แรงงาน 2567

3. มหาดไทย 2567

4. สาธารณสุข 2567

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2567

6. คมนาคม 2567

7. พลังงาน 2567

8. กฎหมายท้องถิ่น 2567

9. ข้อกำหนดอื่นๆ

สรุปทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ iso 28 มิ.ย 2567


วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content