pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ประจำปี 2564)

รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ

1. อุตสาหกรรม 2564

2. แรงงาน 2564

3. มหาดไทย 2564

4. สาธารณสุข 2564

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2564

6. คมนาคม 2546

7. พลังงาน 2546

8. ท้องถิ่น 2546

9. กลาโหม 2546

10. ข้อกำหนดอื่น ๆ 2546


วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content