pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการวางระบบบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสรรหาฯ สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565


วันที่ : 13 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร