pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 แบบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ


วันที่ : 29 มิถุนายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร