pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2566


วันที่ : 23 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content